Akademik Kadro

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Hüseyin ÜNLÜ

: Doç. Dr. Mustafa Kayıhan ERBAŞ

: Doç. Dr. İbrahim ŞAHİN

: Dr. Öğr. Üyesi Emin SÜEL

: Öğretim Görevlisi Fikret Dursun CAN

: Öğretim Görevlisi Arzu Hediye CAN

: Öğretim Görevlisi Rıfat DEMİR

: Öğretim Görevlisi Kürşat AKTEPE

: Öğretim Görevlisi Aytuğ ÇELİKKANAT

: Öğretim Görevlisi Haluk SÜEL

: Araştırma Görevlisi Orhan Fatih BALANLI

: Araştırma Görevlisi Metin YÜCEANT