Akademik Kadro

: Doç. Dr. Tarık SEVİNDİ

: Doç. Dr. Mustafa KARAHAN

: Araştırma Görevlisi Gülsen TOSUN TUNÇ

: Okutman Fatih ŞAHİN