Bölüm Bilgileri

                                      Prof.Dr.Hüseyin ÜNLÜ    

                             Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanı

Dursun Ali YİĞİT  - Bölüm ve Okul Öğrenci Temsilcisi

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü; Beden Eğitimi ve Spor  Eğitimi Anabilim Dalından oluşmaktadır. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 1996–1997 Eğitim-Öğretim Yılında açılmış olup, 2000 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler Milli Eğitime bağlı ortaokul ve liselerde Beden Eğitimi Öğretmenliği yapmaktadırlar. Ayrıca üniversitelerde öğretim elemanı ve çeşitli özel sektör alanlarında görev almaktadırlar. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle 85 Bayan 170 Erkek Toplamda 255 Öğrencisi bulunmaktadır.

Beden Eğitimi Programının Misyonu:

Evrensel değerler ışığında Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, araştırmacı, katılımcı, insan haklarına saygılı, paylaşımcı, bilgi ve teknoloji üreten, bilim ve teknolojiden yararlanarak özgün ve estetik değerlere sahip çağdaş bir beden eğitimi ve spor eğitimi vermek, spor ve spor kültürünü yerleştirmeyi, yaygınlaştırmayı ve sevdirmeyi hedeflemiş bireyler yetiştirmek ve bu niteliklerde yetiştirilen bireyleri toplum yararına sunmak.

Beden Eğitimi Programının Vizyonu: 

Yaptığı çalışmalar ve mezun ettiği/edeceği öğrenciler aracılığı ile ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma kalitesini yükseltmek, fiziksel olarak eğitilmiş bireyler ve dolayısı ile bir toplum yaratmaya öncülük eden bir kurum olmaktır.