Yaz Okulu Başvusunda Dikkat Edilmesi Gereken Bilgiler

Yaz Okulu Başvusunda Dikkat  Edilmesi Gereken Bilgiler

1-Öğrencilerimiz yaz okulunda hangi Üniversiteden almak istedikleri derslerin Ders İçerikleri ve AKTS sini gösteren ders planı ile birlikte  dilekçe ile bağlı oldukları Bölüm Başkanlıklarına başvuracaklardır.

2-Bölüm Başkanlıkları öğrencilerin taleplerini uygun gördüğü takdirde Bölüm Kurulu Kararı alarak  Fakülte  Yönetim  Kurulu’nda  görüşülmek  üzere  Dekanlık/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine göndereceklerdir.

3-İlgili Fakülte Dekanlıkları/Yüksekokul /Meslek Yüksekokul Müdürlükleri yaz okulundan ders almaları uygun görülen öğrencilereait Yönetim Kurulu Kararlarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na göndereceklerdir.

Senato Kararı: