İdari Personel

: Fakülte Sekreteri: Talat ECE

: Şef Nuh Mehmet ERDOĞAN

: Bilgisayar İşletmeni Hacı Bayram ÖZTÜRK

: Bilgisayar İşletmeni Volkan OKUR

: Bilgisayar İşletmeni Esin ÖZMEL

: Memur Ferhat BALCI