Kurullar

FAKÜLTE  KURULU ÜYELERİ
 Başkan  Prof.Dr.Hikmet ÜN
 Üye  Prof.Dr. Hüdai İPEK
 Üye  Prof.Dr. Nafiz TOK
 Üye  Prof.Dr.Hikmet ÜN
 Üye  Prof.Dr. Hüseyin ÜNLÜ
Üye Doç.Dr.Melih Nuri SALMAN
Üye Doç.Dr. Tarık SEVİNDİ
Üye Doç.Dr. Mustafa Kayıhan ERBAŞ
Üye Doç.Dr. İbrahim ŞAHİN
Üye Dr.Öğr.Üyesi Hüsnü BİLİR
 Raportör (Fakülte Sekreteri) Talat ECE
   
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ  
 Başkan  Prof.Dr.Hikmet ÜN
 Üye  Prof.Dr.Hüdai İPEK
 Üye  Prof.Dr.Nafiz TOK
 Üye  Prof.Dr.Hikmet ÜN
 Üye  Doç.Dr. Melih Nuri SALMAN
Üye  Doç.Dr. Tarık SEVİNDİ
Üye Dr.Öğr.Üyesi Hüsnü BİLİR
 Raportör (Fakülte Sekreteri) Talat ECE