Öğrenci Dilekçe ve Formları

İzinli öğrencilerin Mazeret sınavına girmek için doldurması gereken dilekçe

Raporlu öğrencilerin Mazeret sınavına girmek için doldurması gereken dilekçe